ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Απαγορευμένα προϊόντα δεν επιτρέπεται να διατεθούν προς πώληση στην ιστοσελίδα της Lakime είναι τα εξής:

  • Φάρμακα
  • Ναρκωτικές ουσίες
  • Όπλα
  • Μαχαίρια
  • Αντικείμενα που ενθαρρύνουν παράνομη δραστηριότητα
  • Προσωπικές πληροφορίες
  • Προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης
  • Κλεμμένα προϊόντα
  • Μετρητά

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την ημέρα δημοσίευσης της αγγελίας μέχρι την προκαθορισμένη από τον πωλητή τελική ημερομηνία. Η Lakime διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε κλήρωση χωρίς σπουδαίο λόγο.

Η Lakime διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση αγγελίας/ διαγωνισμού ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της οποιαδήποτε συμμετοχή που αντίκειται στη φιλοσοφία της ήτοι να αναρτά ελκυστικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται ευκολότερα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης η Lakime διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε αγγελία της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει διαγωνισμούς/αγγελίες που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς.

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι