ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται από την Lakime με τη δημοσιοποίηση του κωδικού του κουπονιού ή του ονοματεπωνύμου του νικητή στην ιστοσελίδα της, εφόσον ο τελευταίος δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τον τρόπο ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

Ο νικητής θα ενημερώνεται αμέσως μετά την κλήρωση με ηλεκτρονικό προσωπικό email που θα του αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έκαστος συμμετέχων έχει δηλώσει.

Ο νικητής κατόπιν ενημέρωσης του, θα λαμβάνει σχετικό email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο παραλαβής του βραβείου του καθώς και τα στοιχεία του πωλητή, ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί του ώστε να του παραδώσει το βραβείο.

Ο πωλητής θα λάβει επίσης ένα email από την Lakime που θα του γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή ήτοι το όνομα του, το email , το τηλέφωνό καθώς και τα στοιχεία του κουπονιού.

Τα μεταφορικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος εκτός και αν γίνεται σχετική και ρητή αναφορά στην εκάστοτε αγγελία.

Στην περίπτωση παράδοσης/παραλαβής του βραβείου από συγκεκριμένο μέρος, ο πωλητής και ο νικητής ευθύνονται για την μεταξύ τους επικοινωνία για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ο νικητής επιβεβαιώνει εντός 25 ημερών εάν παρέλαβε το βραβείο ή όχι επιλέγοντας ή "ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ" ή "ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ" και η εν λόγω επιλογή θα κρίνει την πληρωμή του πωλητή.

Τι σημαίνει "ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ" και "ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ":

  • "ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ": Επιβεβαιώνει ότι το βραβείο είναι όπως παρουσιάζεται στην αγγελία και έχει παραδοθεί στον νικητή.
  • "ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ": Επιβεβαιώνει ότι το βραβείο δεν είναι όπως παρουσιάζεται στην αγγελία ή ότι δεν έχει παραδοθεί στον νικητή. Στην συνέχεια θα διερευνηθεί από ένα μέλος της Lakime για να αποφασιστεί αν τα χρήματα θα αποδοθούν στον πωλητή ή αν θα δοθούν στον νικητή.
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι