ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

Προκειμένου να καταχωρήσετε μια αγγελία στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα στοιχεία όπως το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνό σας, τον τίτλο και την περιγραφή της αγγελίας σας, φωτογραφίες, την τιμή του εκάστοτε κουπονιού, το σύνολο των κουπονιών, τα μεταφορικά έξοδα, την ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης και στη συνέχεια να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα καταχώρησης της αγγελίας στην ιστοσελίδα της Lakime χωρίς την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού ήτοι δωρεάν. Η τιμή εκάστου προϊόντος/εμπορεύματος προς πώληση θα διασπάται σε μερίδια και ειδικότερα στα αναφερόμενα «κουπόνια». Οι πωλητές εγγυώνται και είναι υπεύθυνοι για τη ορθή και αληθή συμπλήρωση των πληροφοριών σχετικά με το προς πώληση προϊόν που θα καθίσταται δημόσια διαθέσιμο προς πώληση.

Με τη καταχώρηση αγγελίας, ο πωλητής προσχωρεί σε συμφωνία με την Lakime με την οποία καθίσταται υπόχρεος να πουλήσει το καταχωρηθέν προϊόν στην Lakime κατ’ ακολουθία και σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις:

  • Η Lakime συμφωνεί και εγγυάται να αγοράσει το προϊόν στην συνολική τιμή που αντιστοιχεί στην περιγραφόμενη κατά την κρίση του πωλητή τιμή ανά κουπόνι, πολλαπλασιασμένη με το συνολικό αριθμό κουπονιών που πουλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία λήξης της κλήρωσης.
  • Η Lakime θα λαμβάνει προμήθεια 10% από την πώληση του προϊόντος η οποία θα αφαιρείται από την συνολική τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3. (α).
  • Η Lakime συμφωνεί και εγγυάται ότι θα αποδώσει στον πωλητή το ποσό της αναγραφόμενης τιμής του προϊόντος που καταχωρήθηκε από τον πωλητή κατά τη καταχώρηση της αγγελίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή εντός 48 ωρών από την στιγμή που ο νικητής θα πατήσει το κουμπί "ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ" που βρίσκεται στο νικητήριο κουπόνι (όποιο από τα δυο έρθει πρώτο).
  • Ο πωλητής αναγνωρίζει και αποδέχεται την υποχρέωση του να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον νικητή του διαγωνισμού για την διευθέτηση την παράδοσης ή την συλλογή του βραβείου.
  • Ο πωλητής αναγνωρίζει και αποδέχεται την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφαλούς παράδοσης του βραβείου στον νικητή του διαγωνισμού. Επιπροσθέτως, είναι υποχρέωση του να λάβει όλα τα τεκμήρια ήτοι τις σχετικές αποδείξεις αποστολής ή παράδοσης, για το ενδεχόμενο απαίτησης απόδειξης της πώλησης και παραλαβής του βραβείου. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών η Lakime δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης, αντικατάστασης ή εξαργύρωσης του βραβείου στον φερόμενο νικητή του διαγωνισμού.
  • Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το βραβείο στον νικητή εντός 25 ημερών από την ημερομηνία λήξης της κλήρωσης. Εάν ο πωλητής δεν παραδώσει το βραβείο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Lakime δεν υποχρεούται να πληρώσει στον πωλητή το ποσό της αναγραφόμενης τιμής του προϊόντος ενώ ο τελευταίος παραμένει υπόχρεος παράδοσης του βραβείου στον αγοραστή.
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι